PENGUMUMAN

1. Sistem Pendaftaran ini khusus untuk calon yang menduduki Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun semasa yang memperbaiki keputusan.

2. Calon yang memperbaiki keputusan MESTILAH membuat pembayaran secara dalam talian melalui sistem pendaftaran ini.

3. Calon yang memperbaiki keputusan akan menduduki peperiksaan semester 3, Ulangan 1 dan ulangan 2 pada peperiksaan STPM tahun semasa.

4. Pilihan kaedah memperbaiki keputusan:

    (i) memperbaiki keputusan secara keseluruhan

    (ii) memperbaiki keputusan secara tampal (patching)

    (Calon hendaklah merujuk Peraturan dan Skema Peperiksaan untuk maklumat lanjut. Sila layari https://www.mpm.edu.my/stpm/peraturan-dan-skema-peperiksaan )

5. Calon hendaklah merujuk kalendar peperiksaan STPM tahun semasa pada portal MPM http://www.mpm.edu.my untuk mengetahui tarikh pendaftaran dibuka dan ditutup dan tarikh peperiksaan memperbaiki keputusan STPM.

6. Calon hendaklah mencetak/menyimpan Penyata Pendaftaran STPM (STPM/PP) apabila pendaftaran telah lengkap dan selesai. Kegagalan mencetak STPM/PP akan menyukarkan calon untuk mengesahkan pendaftaran telah dibuat.

7. Pusat yang dipilih tertakluk kepada pindaan oleh JPN

Copyright © 2021-2022 Majlis Peperiksaan Malaysia. All Rights Reserved. | version 0.2