PENDAFTARAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN STPM 2023 (CALON SEKOLAH SWASTA DAN CALON PERSENDIRIAN INDIVIDU)


1. Pendaftaran STPM 2023 ini dibuka untuk calon sekolah swasta dan calon persendirian individu sahaja.

2. Calon yang mendaftar pada Semester 2 boleh memilih untuk menduduki Peperiksaan pada Semester 2, Semester 3, dan Ulangan 1  STPM 2023 atau Semester 3, Ulangan 1, dan Ulangan 2 STPM 2023.

3. Calon akan menduduki kertas alternatif bertulis untuk menggantikan kerja kursus bagi mata pelajaran yang menawarkan kertas alternatif bertulis. Bagi mata pelajaran yang tidak menawarkan kertas alternatif bertulis, calon dikehendaki membuat kerja kursus mengikut semester penawaran kerja kursus mata pelajaran tersebut.

4. Calon yang mendaftar kurang daripada empat mata pelajaran tidak akan memperoleh PNGK dalam keputusan STPM. Pengiraan Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) adalah berdasarkan purata nilai gred bagi empat mata pelajaran terbaik termasuk Pengajian Am.

5. Calon hendaklah merujuk Peraturan dan Skema Peperiksaan untuk maklumat lanjut. Sila layari https://www.mpm.edu.my/stpm/peraturan-dan-skema-peperiksaan

6. Calon hendaklah merujuk kepada Kalendar STPM 2023 yang terdapat pada portal MPM http://www.mpm.edu.my untuk mengetahui tarikh Peperiksaan STPM 2023.

7. Calon hendaklah mencetak/menyimpan Penyata pendaftaran STPM (STPM/PP) apabila pendaftaran telah lengkap dan selesai. Kegagalan mencetak STPM/PP akan menyukarkan calon untuk mengesahkan pendaftaran telah dibuat.

8. Pusat yang dipilih tertakluk kepada pindaan oleh JPN.

Copyright © 2021-2022 Majlis Peperiksaan Malaysia. All Rights Reserved. | version 0.2